TDAyjJ9gxI0nmuuY6dPU

Doneren voor stichting Martinus Pannerden

Waarom uw donatie?

Om onze mooie doelen te kunnen realiseren hebben we uw financiële steun nodig. Daarom willen wij u op deze pagina meer informeren over het doneren aan onze stichting.

 

Net als iedere andere stichting voor goede doelen is ook onze stichting Martinus Pannerden afhankelijk van donaties. Donaties van particulieren of donaties van bedrijven of instellingen.

Met uw donatie wordt het mogelijk om een aantal activiteiten per jaar te kunnen organiseren. Activiteiten die allemaal gericht zijn op en georganiseerd worden voor inwoners van de Pannerdense gemeenschap.

Op deze manier proberen we een bijdrage te leveren op zowel het geestelijke, sociaal-maatschappelijke en culturele vlak.

 

Op dit moment organiseren we een aantal activiteiten zoals de gebedsbijeenkomst voor de Kermis. De traditionele opening voor de schuttersfeesten van Claudius Civilus. Maar ook activiteiten zoals Allerzielen, Sint Maarten en Kerstmis worden blijvend georganiseerd.

Daarnaast blijven we voortdurend bekijken of we het aantal activiteiten kunnen uitbreiden. Zo hebben we ook een concert met een tributeband U2Faces georganiseerd. En wie weet wat er nog meer gaat volgen.

Al deze activiteiten kunt u terugvinden op onze activiteitenpagina.

 

Al deze activiteiten, de organisatie daarvan en de vaste lasten voor het gebruik van het gebouw moeten we  betalen vanuit uw gulle gift. En daarom is uw gift zo belangrijk voor ons als stichting.

 

Heeft u een warm hart voor onze Stichting Martinus Pannerden, de Martinuskerk en vindt u het ook belangrijk dat een aantal belangrijke vieringen blijven bestaan?

Dat daarnaast in de toekomst in onze kerk ook nog andere bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij ook wordt gedacht aan sociaal-maatschappelijke activiteiten en dat we ook op het culturele vlak een aantal activiteiten kunnen gaan organiseren?

download-30388_640
download-30388_640
download-30388_640
download-30388_640

Doneer dan een geheel vrijwillige bijdrage

U kunt uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer: NL78 RABO 0311894488 T.N.V. Stichting Martinus Pannerden.
Bedankt namens Stichting Martinus Pannerden